GOSA Logo

Go to our Home page
More About GOSA
Next pageContact usHow to RegisterQuality ControlOur TrainingKleurkaart van Graderingsafwykings
GOSA - About Us

GRAIN HANDLING ORGANISATION OF SOUTHERN AFRICA

The main objective of the Organisation is to create an environment in which the handling, storage, marketing, financing, distribution, processing and related industries can fulfil their roles effectively.

Click here to Read the ConstitutionGRAANHANTERINGSORGANISASIE VAN SUIDER-AFRIKA

Die hoofdoelstelling van die Organisasie is om 'n omgewing te skep waarbinne die hanterings-, opbergings-, bemarkings-, finansierings-, distribusie, verwerkings- en aanverwante bedrywe hul rol effektief kan vervul.

Kliek hier om die Konstitusie te lees.


GOSA GOSA GOSA GOSA
Website design by Websites4sa.co.za